Chuyên mục: Shinhan Bank

Th9 29

THẺ TÍN DỤNG: 3 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

    Chủ thẻ không sử dụng chế độ ghi nhớ lại mật khẩu truy cập; cần quan sát kỹ khu vực đặt máy, khe đọc thẻ, khu vực bàn phím trước khi giao dịch…     Cùng với sự bùng nổ của các hình thức thanh toán qua ngân hàng, đặc biệt là thẻ […]