Lưu ý:

  • Kết quả số tiền phải trả hàng tháng và lãi suất chỉ mang tính tham khảo.
  • Kết quả duyệt số tiền vay, thời hạn vay và lãi suất phụ thuộc vào thông tin và hồ sơ do khách hàng cung cấp cho Ngân Hàng.